Route2020 Proeftuin

Route 2020 is een programma van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Bij Route 2020 gaat het om de herkenbaarheid en positionering van de bibliotheek en het delen van kennis en ervaring over wat we al DOEN in de branche. De verkenningstocht van de regiogidsen richtte zich op het HOE, geïllustreerd met concrete voorbeelden. HOE is 'de Bibliotheek' bezig met vernieuwing, met waardencreatie en WAT gebeurt er in de dagelijkse praktijk? HOE pakken die initiatieven uit, welke ervaringen en effecten zijn er te delen?

Hun reisadvies is om proeftuinen te starten en parels uit te lichten. Met als doel om vast te houden, te versterken en verder te brengen wat in de praktijk positief werkt. Bekijk de Routekaart »

Een van de Proeftuinen was Bibliotheek Theek 5 met het thema: Een leven lang leren: krachtenbundeling met Volksuniversiteiten
(Bekijk volledige proeftuinen- en pareloverzicht)

Bibliotheek Theek 5 heeft aan de hand van het thema Dyslexie gekozen voor Blended Learning - innoveren in informeel leren

De ontwikkeling van een informele leervorm, die aansluit bij de wensen en behoeftes van de (gekozen) doelgroep. Deelnemers kunnen de gewenste kennis kiezen op elk moment en makkelijk toegang krijgen tot die kennis. Samenkomst maakt vervolgens verdieping en uitwisseling mogelijk. Daarom de mix van online en ontmoeting: blended learning.

Hieruit is voortgekomen een online cursus Dyslexie onder de knie in combinatie met een fysieke bijeenkomst: Inspiratiemiddag Dyslexie onder de knie.