Van, voor en met elkaar!

Wij beschouwen alle inwoners in ons verzorgingsgebied als ons publiek. Om hen zo goed mogelijk te bereiken en te bedienen werken we samen met vele partners, zoals culturele instellingen, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties en taalaanbieders.

Van, voor en met elkaar!

Onze geschiedenis

Per 1 januari 2007 is de bibliotheek in de gemeente Baarle-Nassau (Nederland) en Baarle-Hertog (België) aangesloten bij Theek 5. Leuk weetje: hiermee zijn we de enige internationale bibliotheekorganisatie van Nederland!

 

Waarom de naam Theek 5?

Het cijfer '5’ in onze naam staat voor de vijf kernfuncties van de bibliotheek:

 • De bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie
 • De bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie
 • De bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur
 • De bibliotheek als inspiratiebron voor lezen en literatuur
 • De bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat

Ons bestuur

De stichting Theek 5 wordt bestuurd door een Raad van Bestuur (bestuurder). Sinds 1 april 2019 fungeert Paul Adels als directeur-bestuurder.

Ons bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak om toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. 

Zij houden toezicht op tenminste:

 • Het behalen van de doelen van Theek 5
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van Theek 5
 • Een regelmatige, goede verslaglegging en prognose van de financiële situatie
 • Het naleven van wet- en regelgeving
 • Het als openbare bibliotheek op passende manier uitvoeren van het functioneren als instelling met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid

Samenstelling Raad van Toezicht

 • Dhr. J.J.A.M. van Beek, voorzitter - Commercieel directeur Ha-Ra
 • Dhr. C.J.M. Smits, vice-voorzitter – Bedrijfsadviseur
 • Dhr. E.J.M. Kuppens, lid - Strateeg economie
 • Mevr. J. de Waal-Bogers, lid – Eigenaar Bogers-Taal en Hoofdredacteur Nederlands tijdschrift voor Logopedie
 • Dhr. M.M. den Boer, lid - Bedrijfsadviseur en Concertorganisator
 • Dhr. P.H.T.A. Koks, lid - Registeraccountant en mede-eigenaar van interim- en adviesbureau
 • Mevr. H.E.J.J.M. Buijtels – Econoom, projectleider voor de (semi-)publieke sector, eigenaar Bureau Stroomkracht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks voor hun inzet en bijdrage een kleine onkostenvergoeding.

Theek 5 gecertificeerd

Theek 5 heeft in najaar 2019 voor de vierde maal ruimschoots voldaan aan de Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken. De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de brancheorganisatie van de Nederlandse openbare bibliotheken hebben in 2006 gezamenlijk afspraken gemaakt over de kwaliteitseisen.

Meer informatie

Theek 5 in feiten en cijfers

Bibliotheek Theek 5 in feiten en cijfers (31 december 2021):

Vestigingen11
Inwoners werkgebied168.998
Leden38.421
Uitleningen, incl. verlengingen419.472
Fysieke bezoekers286.005
Bezoekers website343..074
Collectie233.099
Aantal medewerkers77
Accounts Online Bibliotheek (E-books en luisterboeken)4696
E-books en luisterboeken uitleningen81.286
Activiteiten733
Deelnemers activiteiten11.067
Aantal vrijwilligers315

Bibliotheken slaan handen ineen

Theek 5 werkt zoveel mogelijk met andere (lokale) bibliotheken. Vanaf juli 2011 zijn Nieuwe Nobelaer Bibliotheek in Etten-Leur en Theek 5 een hechte samenwerking aangegaan. Zo is de Nieuwe Nobelaer bijvoorbeeld aangeslten op het bibliotheeksysteem en de catalogus van Theek 5 zodat de collectie van beide organisaties beschikbaar is voor al onze leden. Ook bibliotheek Best is op deze manier op ons systeem en onze catalogus aangesloten. 

Naast de intensieve samenwerking met Nieuwe Nobelaer Bibliotheek, werkt Theek 5 ook samen met andere bibliotheken in de regio. Enkele van onze medewerkers werken ook in andere bibliotheken (en andersom!). Bibliotheek Dommeldal verzorgt de service voor de leesclubs in ons werkgebied. 

Maar we werken niet alleen regionaal samen met andere bibliotheken. Ook landelijk werken bibliotheken steeds meer en sterker samen. Zo kunnen we je nog beter van dienst zijn!

Downloads

Gedragscode

Bekijk de gedragscode van Theek 5.

Jaarrekening 2021

WNT-verantwoording 2021

Wet norming topinkomens

Directieverslag 2021

Formulier ANBI

Waar gaan wij voor

Waar gaan wij voor

Onze organisatie, onze visie en onze passie in beeld. Wij zijn er voor jou.

Faciliteiten

Faciliteiten

Bekijk al onze faciliteiten.

Werken bij Theek 5

Werken bij Theek 5

Word jij onze nieuwe collega?