Van, voor en met elkaar!

Wij beschouwen alle inwoners in ons verzorgingsgebied als ons publiek. Om hen zo goed mogelijk te bereiken en te bedienen werken we samen met vele partners, zoals culturele instellingen, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties en taalaanbieders.

Van, voor en met elkaar!

Onze geschiedenis

Per 1 januari 2007 is de bibliotheek in de gemeente Baarle-Nassau (Nederland) en Baarle-Hertog (België) aangesloten bij Theek 5. Leuk weetje: hiermee zijn we de enige internationale bibliotheekorganisatie van Nederland!

 

Waarom de naam Theek 5?

Het cijfer '5’ in onze naam staat voor de vijf kernfuncties van de bibliotheek:

 • De bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie
 • De bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie
 • De bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur
 • De bibliotheek als inspiratiebron voor lezen en literatuur
 • De bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat

Ons bestuur

De stichting Theek 5 wordt bestuurd door een Raad van Bestuur (bestuurder). Sinds 1 april 2019 fungeert Paul Adels als directeur-bestuurder.

Ons bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak om toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. 

Zij houden toezicht op tenminste:

 • Het behalen van de doelen van Theek 5
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van Theek 5
 • Een regelmatige, goede verslaglegging en prognose van de financiële situatie
 • Het naleven van wet- en regelgeving
 • Het als openbare bibliotheek op passende manier uitvoeren van het functioneren als instelling met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid

Samenstelling Raad van Toezicht

 • Dhr. J.J.A.M. van Beek, voorzitter - Commercieel directeur Ha-Ra
 • Dhr. C.J.M. Smits, vice-voorzitter – Bedrijfsadviseur
 • Dhr. E.J.M. Kuppens, lid - Strateeg economie
 • Dhr. M.M. den Boer, lid - Bedrijfsadviseur en Concertorganisator
 • Dhr. P.H.T.A. Koks, lid - Registeraccountant en mede-eigenaar van interim- en adviesbureau
 • Mevr. H.E.J.J.M. Buijtels – Econoom, projectleider voor de (semi-)publieke sector, eigenaar Bureau Stroomkracht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks voor hun inzet en bijdrage een kleine onkostenvergoeding.

Theek 5 gecertificeerd

Theek 5 heeft in najaar 2019 voor de vierde maal ruimschoots voldaan aan de Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken. De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de brancheorganisatie van de Nederlandse openbare bibliotheken hebben in 2006 gezamenlijk afspraken gemaakt over de kwaliteitseisen.

Meer informatie

Theek 5 in feiten en cijfers

Bibliotheek Theek 5 in feiten en cijfers (31 december 2022):

Vestigingen11
Inwoners werkgebied172.023
Leden38.372
Uitleningen, incl. verlengingen565.045
Fysieke bezoekers549.494
Bezoekers website367.744
Collectie232.162
Accounts Online Bibliotheek (E-books en luisterboeken)4.617
E-books en luisterboeken uitleningen69.193
Activiteiten1.945
Deelnemers activiteiten11.685
Aantal medewerkers86 (49,8 fte)
Aantal vrijwilligers353 (19,3 fte)

Downloads

Gedragscode

Bekijk de gedragscode van Theek 5.

Jaarrekening 2022

WNT-verantwoording 2022

Wet norming topinkomens

Directieverslag 2022

Formulier ANBI

Waar gaan wij voor

Waar gaan wij voor

Onze organisatie, onze visie en onze passie in beeld. Wij zijn er voor jou.

Faciliteiten

Faciliteiten

Bekijk al onze faciliteiten.

Werken bij Theek 5

Werken bij Theek 5

Word jij onze nieuwe collega?