Speciaal voor… onderwijs en kinderopvang

Samen werken we aan het ontwikkelen van leesplezier en (digitale) geletterdheid van kinderen. Op deze pagina vind je alle informatie over de mogelijkheden om het leesplezier en de leesmotivatie van kinderen te vergroten in het onderwijs en kinderopvang.

Speciaal voor… onderwijs en kinderopvang

Kinderopvang

Kinderopvang

Samenwerking met de bibliotheek in de kinderopvang en voorschoolse instellingen.

Primair onderwijs

Primair onderwijs

De Bibliotheek op School.

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Ons aanbod voor middelbare scholen.

Cultuureducatie voor scholen

Cultuureducatie voor scholen

Begeleiding van scholen bij het vormgeven van hun cultuuronderwijs.

Samen werken we aan leesplezier

Gelukkig staan we er niet alleen voor als het aankomt op het vergroten van (voor)leesplezier. Hierin werken we samen met de kinderopvang, het basis- en middelbaar onderwijs en natuurlijk met de ouders en verzorgers thuis. Zien lezen, doet lezen. Daarom vinden wij het belangrijk om alle kinderen in aanraking te laten komen met boeken. Samen komen we hierin veel verder.

Wij helpen scholen, kinderopvang en voorschoolse instellingen met een divers aanbod op het gebied van geletterdheid: leesbevordering, cultuureducatie en digitale geletterdheid. Hierin staan programma’s en cursussen voor deskundigheidsbevordering, leuke en leerzame activiteiten en onze grote collectie boeken en materialen centraal.

Samen sterk tegen de taalachterstand

We zijn enorm blij met de mooie samenwerkingen die al tot stand zijn gekomen, maar zijn altijd bezig met kijken hoe we deze kunnen uitbreiden. Er is immers nog veel werk aan de winkel. Volgens het rapport van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur verlaat 25% van de kinderen de basisschool met een taalachterstand van 2,5 jaar. En maar liefst 17,9% van de 15-jarigen in Nederland is laaggeletterd.

Het Leesoffensief Brabant wil alle Brabantse kinderen met een goede woordenschat aan het primair onderwijs laten beginnen, de leesvaardigheid en leesmotivatie van Brabantse kinderen en scholieren aantoonbaar vergroten en alle Brabantse jongeren geletterd van het middelbaar onderwijs laten komen. Wij zijn hier actief mee aan de slag!

Lezen is het antwoord

We vinden het daarom extra belangrijk dat kinderen veel lezen en voorgelezen worden. Met slechts 15 minuten per dag (voor)lezen leert een kind duizend nieuwe woorden per jaar. Ook zijn kinderen die regelmatig lezen beter in begrijpend lezen, schrijven, spelling en grammatica. Dat gun je toch iedereen?

Interesse?

Meer weten over de mogelijkheden voor een samenwerking? Neem contact met ons op!

Stuur een e-mail