Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Bibliotheek Theek 5 verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt. We beveiligen jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We vertellen je graag welke gegevens dit zijn en wat we hiermee doen.

Persoonsgegevens die Theek 5 verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsinformatie
 • Bankrekeningnummer (na toestemming automatische incasso)
 • Overzicht leenhistorie (na toestemming)
 • Gebruik minimaregeling gemeente
 • Groep (bij Bibliotheek op School)

Waarvoor worden jouw persoonsgegevens verwerkt

Wij verwerken jouw gegevens met de volgende doelen:

 • Jou de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van onze diensten, zoals lid worden, account aanmaken, deelname groepsdagtochten en persoonlijke gegevens te wijzigen
 • Afhandelen van betalingen
 • Het verzenden van nieuwsbrieven, aanwinsten e-mails, tickets en/of andere relevante informatie
 • Om je te kunnen bellen/e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om contact op te kunnen nemen en te reageren op gestelde vragen
 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

Toestemming

Theek 5 verwerkt persoonsgegevens enkel met toestemming van het betrokken lid/de klant. 
Als een lid jonger is dan 16 jaar enkel met toestemming van een ouder of voogd. Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen enkel met toestemming van een ouder of voogd ingeschreven worden als lid van de bibliotheek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te beperken, te corrigeren, te verplaatsen en te laten verwijderen (recht op vergetelheid). Je kunt hiervoor een verzoek indienen door dit formulier in te vullen. Inzage van je gegevens kan bij een medewerker aan de balie in de bibliotheek en VVV Oosterhout op vertoon van je bibliotheekpas (indien van toepassing) en identiteitsbewijs. Leden van de bibliotheek kunnen hun gegevens ook inzien en gedeeltelijk wijzigen via Mijn Theek 5 op www.theek5.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering door jou wordt gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen naar privacy@theek5.nl. Maak in de kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone – de strook onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummers (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Theek 5 zal z.s.m., maar uiterlijk binnen 1 maand, op jouw verzoek reageren.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Theek 5 zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden jouw gegevens gewist.

Onze maximale bewaartermijn is: een kalenderjaar na afloop van het jaar waarin jouw lidmaatschap van de bibliotheek is beëindigd of de groepsdagtocht heeft plaatsgevonden. Jouw gegevens voor het online reserveren van diverse activiteiten bij Theek 5 bewaren we 5 jaar, zodat je niet steeds een nieuw account hoeft aan te maken.

Delen met anderen

Algemeen

Theek 5 zal jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken sluit Theek 5 verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Theek 5 blijft verantwoordelijk voor deze gegevens.

Koninklijke Bibliotheek

Als lid van Bibliotheek Theek 5 kun je gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kun je bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dien je op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat je door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat je een account voor deze dienst(en) aanmaakt, geef je hiermee toestemming voor het verstrekken van jouw lidmaatschapsgegevens van Bibliotheek Theek 5 aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring.

Heb jij je via je bibliotheeklidmaatschap bij de online Bibliotheek geregistreerd voor het lenen van e-books, dan geeft de Koninklijke Bibliotheek dat aan ons door en wij zetten dat in onze lidmaatschapsadministratie. We doen dat omdat de vergoeding voor het lenen van e-books is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die je betaalt aan ons. Wij kunnen je dan beter van dienst zijn, bijvoorbeeld bij vragen over je lidmaatschap. Ook kunnen we je informeren over nieuwe tarieven voor abonnementen met e-books en specifieke evenementen rondom e-books. Ook hoeven bepaalde promotiecampagnes niet aan je gestuurd te worden omdat je al gebruik maakt van e-books.

Als je gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kun je voor jouw rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek. Je kunt van modelbrieven gebruik maken. Deze zijn hier beschikbaar.

Nieuwsbrief

Als je op de hoogte wilt blijven van lees-, luister- en kijktips, onze activiteiten en aanbiedingen en tevens inspiratie wilt opdoen, dan kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daarnaast kun je e-mails ontvangen met tips op basis van geleende materialen en bezochte activiteiten. We registreren dan je naam en e-mailadres om je verzoek uit te voeren. Bij iedere nieuwsbrief die je ontvangt zit een mogelijkheid om je weer af te melden. Meld je hier aan »

In kaart brengen websitebezoek

Theek 5 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, smartphone of tablet. Theek 5 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Voor statistische gegevens van onze website gebruiken we Google Analytics. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. De website van Theek 5 bevat mediabestanden van derden zoals bijvoorbeeld filmpjes van YouTube. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Addthis (functionele cookie) en Google analytics (tracking en analytisch) plaatsen ook een cookie op onze website. De verantwoordelijkheid voor deze widgets ligt bij de leverancier ervan. Het bovenstaande geldt ook voor links in onze pagina’s die verwijzen naar externe websites.

App Iguana Bibliotheek

Met onze app Iguana bibliotheek krijg je een overzicht van geleende materialen, kun je materialen reserveren en verlengen, zoeken in de catalogus, een wensenlijst aanmaken, pushberichten ontvangen, lenerspassen koppelen en openstaande bedragen bekijken. Tevens is contact leggen met je bibliotheek mogelijk. Ook kan er een cookie opgeslagen worden om de app zo optimaal 
mogelijk te laten werken. Meer informatie over cookies bij onderdeel Cookies blokkeren of verwijderen.

Cookies blokkeren of verwijderen

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Meer informatie: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari Apple. 
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hier vind je meer informatie over cookies.

Facebookpixel

Deze website gebruikt een Facebook Pixel. Deze tool helpt ons de website te analyseren, waarmee we weer de Facebook ervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke Facebook gebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op deze manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook platform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Deze cookies worden maximaal één jaar bewaard.

Lees hier meer over hoe Facebook omgaat met jouw data.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@theek5.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Theek 5 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via privacy@theek5.nl.

Contactgegevens

Onze interne functionaris belast met privacy: Mevr. Dianna van Brakel. Zij is te bereiken via privacy@theek5.nl. Theek 5 heeft daarnaast een externe Functionaris Gegevensbescherming: Michiel Wilhelm. Hij is te bereiken via michiel.wilhelm@privacyanders.nl.

Gratis gebruik wifi

Tijdens een bezoek aan onze vestigingen kun je gratis gebruik maken van Wifi. Je dient akkoord te gaan met onze voorwaarden voordat de verbinding tot stand komt. Er worden automatisch gegevens verzameld, zoals het identificatienummer van jouw apparaat. Bij misbruik kunnen we de toegang blokkeren.

Cameratoezicht

In diverse Theek 5-vestigingen zijn camera’s aanwezig. Dit is van belang voor jouw veiligheid, maar ook voor die van onze medewerkers en producten. Aan het einde van de dag worden de camerabeelden verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om ze langer te bewaren, bijvoorbeeld bij politieonderzoek.

Klantenservice

Zodra je telefonisch contact opneemt met onze klantenservice, hebben we een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan e-mailadres, telefoonnummer, naam. We gebruiken deze informatie om je op de hoogte te houden van je vraag of klacht. Nadat deze vraag of klacht is afgehandeld, bewaren we de informatie nog 4 weken.

Gebruik van foto- en filmmateriaal

Theek 5 maakt regelmatig foto’s en films in de bibliotheek of bij eigen georganiseerde activiteiten. Indien jij bezwaar hebt tegen het gebruik door Theek 5 van foto-/filmmateriaal waarop jij voorkomt, dan kun je dit schriftelijk bij ons kenbaar maken.

Download

Privacyverklaring

Dowload hier onze privacyverklaring in pdf.