Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Bibliotheek Theek 5 verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt. We beveiligen jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We vertellen je graag welke gegevens dit zijn en wat we hiermee doen.  

Persoonsgegevens die Theek 5 verwerkt:

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht  
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 
 • Betalingsinformatie  
 • IBAN nummer (na toestemming automatische incasso)    
 • Overzicht leenhistorie (na toestemming)  
 • Gebruik minimaregeling gemeente 
 • Groep (bij Bibliotheek op School) en Voortgezet Onderwijs) 

Waarvoor worden jouw persoonsgegevens verwerkt

Wij verwerken jouw gegevens met de volgende doelen:

 • Jou de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van onze diensten, zoals lid worden, account aanmaken, deelname activiteiten en persoonlijke gegevens te wijzigen
 • Afhandelen van betalingen 
 • Het verzenden van nieuwsbrieven, aanwinsten e-mails, tickets en/of andere relevante informatie 
 • Om je te kunnen bellen/e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  
 • Om contact op te kunnen nemen en te reageren op gestelde vragen 
 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Interesseprofiel (na toestemming) 
 • Om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen  

Toestemming

Theek 5 verwerkt persoonsgegevens enkel met toestemming van het betrokken lid/de klant. Als een lid jonger is dan 16 jaar enkel met toestemming van een ouder of voogd. Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen enkel met toestemming van een ouder of voogd ingeschreven worden als lid van de bibliotheek.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te beperken, te corrigeren, te verplaatsen en te laten verwijderen (recht op vergetelheid). Daarnaast is er het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van je hebben in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.  Inzage van je gegevens kan bij een medewerker aan de balie in de bibliotheek op vertoon van je bibliotheekpas (indien van toepassing) en identiteitsbewijs. Leden van de bibliotheek kunnen hun gegevens ook inzien en gedeeltelijk wijzigen via Mijn Theek 5 op www.theek5.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering door jou wordt gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen naar info@theek5.nl. Maak in de kopie jouw pasfoto, de strook onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Theek 5 zal z.s.m., maar uiterlijk binnen 1 maand, op jouw verzoek reageren.  

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Theek 5 zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden jouw gegevens gewist. Bewaartermijnen gegevens: 

 • Klantenservice: na afwerken van de vraag of klacht worden gegevens nog 4 weken bewaard. 
 • Gegevens van betaaltransacties worden 7 jaar bewaard, dit is een wettelijke verplichte bewaartermijn. 
 • Jouw persoonsgegevens en inlogaccount worden maximaal 2 jaar na beëindiging van je lidmaatschap verwijderd 
 • Geanonimiseerde gegevens m.b.t. je uitleningen en abonnement verwijderen we na maximaal 4 jaar zodat we nog statistische input hebben voor het verloop van onze uitleningen en leden. 
 • Jouw gegevens voor het online reserveren van diverse activiteiten bij Theek 5 bewaren we 5 jaar, zodat je niet steeds een nieuw account hoeft aan te maken. 

Delen met anderen

Theek 5 zal jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou (bijvoorbeeld aanvragen via IBL (het Interbibliothecair leenverkeer) of de Bibliotheek App (=Iguana) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het CBS). Vanuit de AVG is het toegestaan dat gegevens binnen de EU kunnen worden uitgewisseld.  

Met bedrijven die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken sluit Theek 5 verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Theek 5 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Koninklijke Bibliotheek, de Online Bibliotheek en Theek 5

Als lid van de Bibliotheek Theek 5 kun je gebruikmaken van de lokale bibliotheek én verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via www.onlinebibliotheek.nl kun je bijvoorbeeld e-books en luisterboeken lenen. Ook op www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden, zoals het aanvragen van titels bij andere bibliotheken in Nederland.   

Voor de toegang tot zowel de lokale als de online Bibliotheek wordt gebruik gemaakt van één landelijk inlogsysteem. Dit houdt in dat bibliotheekleden maar één gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebben (één online-account) om in te loggen op de website van Theek 5 en op de online Bibliotheek. Voor het verwerken van persoonsgegevens voor dit landelijke inlogsysteem zijn de Koninklijke Bibliotheek en Theek 5 gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. 

Theek 5 deelt op verschillende manieren gegevens met de Koninklijke Bibliotheek. In het kader van het landelijke inlogsysteem worden door Theek 5 en de Koninklijke Bibliotheek de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 • Gebruikersnaam 
 • Wachtwoord 
 • E-mailadres 
 • Gepseudonimiseerd uniek koppelnummer 

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat je door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Die gegevens maken het mogelijk dat de Koninklijke Bibliotheek jou als lid van Bibliotheek Theek 5 herkent als jij je registreert bij en/of gebruik maakt van diensten van de online Bibliotheek waarvoor een lokaal lidmaatschap is vereist. 
De volgende gegevens worden met de KB gedeeld: 

 • Geboortedatum (controlevraag) 
 • Lenersnummer/bibliotheekpasnummer bij Bibliotheek Theek 5 
 • Rechten op toegang tot de online Bibliotheek 

Heb jij je via je bibliotheeklidmaatschap bij de online Bibliotheek geregistreerd voor het lenen van e-books, dan geeft de Koninklijke Bibliotheek dat aan ons door en wij zetten dat in onze ledenadministratie. We doen dat omdat de vergoeding voor het lenen van e-books is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die je betaalt aan ons. Wij kunnen je dan beter van dienst zijn, bijvoorbeeld bij vragen over je lidmaatschap. Ook kunnen we je informeren over verschillende abonnementsvormen en specifieke evenementen rondom e-books. 
Hiervoor worden de volgende gegevens door de Koninklijke Bibliotheek met Theek 5 gedeeld: 

 • Lenersnummer/bibliotheekpasnummer 
 • Actieve e-booklener (ja/nee) 
 • De Koninklijke Bibliotheek deelt niet met Theek 5 welke e-books je hebt geleend.  

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Koninklijke Bibliotheek in het kader van de online Bibliotheek, verwijzen we je naar de privacyverklaring van de online Bibliotheek.    

Website en cookies

Wanneer je onze website bezoekt, dan worden er gegevens verzameld: het type browser, browserinstellingen zoals venstergrootte, de website waar jij vandaan komt als je op onze website belandt, het soort apparaat (telefoon, laptop), de pagina’s die je bekijkt, de documenten die je bekijkt, en soortgelijke gegevens. 

Wij verzamelen de bovenstaande gegevens met als doel het gebruik van onze website en onderdelen daarvan te analyseren en verbeteren. Dit stelt ons in staat onze diensten beter aan te passen aan jouw wensen en voorkeuren, zodat je efficiënter op onze site kunt handelen. 

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op jouw PC, laptop, tablet of telefoon worden opgeslagen om het gebruik van de site te vergemakkelijken. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Bibliotheek app (Iguana)

Met onze Bibliotheek app (Iguana) krijg je een overzicht van geleende materialen, kun je materialen reserveren en verlengen, zoeken in de catalogus, een wensenlijst aanmaken, pushberichten ontvangen, lenerspassen koppelen en openstaande bedragen bekijken. Tevens is contact leggen met je bibliotheek mogelijk. Ook kan er een cookie opgeslagen worden om de app zo optimaal mogelijk te laten werken (zie cookies).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@theek5.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Beveiliging

Theek 5 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@theek5.nl.  

Contactgegevens: 

Onze interne functionaris belast met privacy: Mevr. Dianna van Brakel. Zij is te bereiken via D.vanBrakel@theek5.nl. Theek 5 heeft daarnaast een externe Functionaris Gegevensbescherming: Michiel Wilhelm. Hij is te bereiken via michiel.wilhelm@privacyanders.nl.  

Gratis gebruik wifi

Tijdens een bezoek aan onze vestigingen kun je gratis gebruik maken van Wifi. Je dient akkoord te gaan met onze voorwaarden voordat de verbinding tot stand komt. Er worden automatisch gegevens verzameld, zoals het identificatienummer van jouw apparaat. Bij misbruik kunnen we de toegang blokkeren.  

Cameratoezicht

In diverse Theek 5-vestigingen zijn camera’s aanwezig. Dit is van belang voor jouw veiligheid, maar ook voor die van onze medewerkers en producten. Aan het einde van de dag worden de camerabeelden verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om ze langer te bewaren, bijvoorbeeld bij politieonderzoek.  

Klantenservice

Zodra je telefonisch contact opneemt met onze klantenservice, hebben we een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan e-mailadres, telefoonnummer, naam. We gebruiken deze informatie om je op de hoogte te houden van je vraag of klacht. Nadat deze vraag of klacht is afgehandeld, bewaren we de informatie nog 4 weken.

Gebruik van foto- en filmmateriaal

Theek 5 maakt regelmatig foto’s en films in de bibliotheek of bij eigen georganiseerde activiteiten. Foto- en filmopnamen van herkenbare personen zijn persoonsgegevens. Daarom vragen we je om toestemming voor de publicatie van foto- en/of filmopnamen van activiteiten waarop jij of jouw kinderen herkenbaar voorkomen. 

Voor kinderen tot 16 jaar geef je als ouder/verzorger al dan niet toestemming bij inschrijving voor de activiteit. Willen jij en/of jouw kind(eren) liever niet in beeld? Geef dit ook aan één van onze medewerkers door tijdens de activiteiten. 

We geven of verkopen foto’s/filmopnamen niet door aan derden we plaatsen geen namen bij gepubliceerde foto’s/filmopnamen. De foto's/filmopnamen worden een beperkte periode in een beschermde omgeving bewaard. 

Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik door Theek 5 van foto-/filmmateriaal waarop jij staat afgebeeld, dan kun je dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. Stuur hiervoor een mail aan info@theek5.nl en de foto- en/of filmopnamen worden verwijderd. 

Download

Privacyverklaring

Dowload hier onze privacyverklaring in pdf.