Balie Informatiepunt Digitale Overheid

Een beknopt overzicht van de thema’s en regelingen van de organisaties betrokken bij het IDO.  

Balie Informatiepunt Digitale Overheid

Organisaties Informatiepunt Digitale Overheid

Bij het Informatiepunt Digitale Overheid beantwoorden we algemene vragen over de digitale overheid. Als mensen persoonsgebonden vragen hebben, verwijzen we hen door naar onze lokale partners.

Hieronder vind je een overzicht van de uitvoeringsorganisaties die betrokken zijn bij het Informatiepunt Digitale Overheid en wat zij doen. Wil je je meer verdiepen in de regelingen van de uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid? Volg dan de e-learning IDO.

Belastingdienst

 • Belastingaangifte doen (voor particulieren en ondernemers)
 • Toeslagen (huur-, zorg-, kinderopvangtoelsag en kindgebonden budget)
 • Douanezaken (bijvoorbeeld bij het kopen bij een buitenlandse webshop)
 • Motorrijtuigenbelasting

Telefoon: verschillend per zaak
Sociale media: webcare via Facebook en Twitter

Ga naar de website
Belastingdienst

CBR

Rijbewijs-examen en gezondheidsverklaring of medische keuring aanvragen voor het verlengen van een rijbewijs voor 75-plussers.

Telefoon: 088 227 77 00 (ma-vr 8.00 tot 17.30, za 10.00 tot 16.00)
E-mail: verschillend per zaak

Ga naar de website

CIZ

Indicatie aanvragen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (WIz). Dit is voor mensen die de hele dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Het CIZ beoordeelt of de aanvrager in aanmerking komt voor deze zorg. Zelf aanvragen kan via MIJNCIZ of via een papieren formulier. Men kan ook een ander machtigen om de aanvraag te doen. 

Telefoon: 088 789 10 00
E-mail: via de contactformulieren

Ga naar de website

Het CAK

Onder andere vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (WIz) en Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) voor de gemeenten. 

Eigen bijdrage is het bedrag dat mensen zelf moeten betalen als ze zorg krijgen, zoals hulp in de huishouding, persoonsgebonden budget of als ze wonen in een woonzorgcentrum.

Telefoon: per regeling verschillend
E-mail: via het contactformulier

Ga naar de website

CJIB

Het Centraal Justitieel Incassobureau is er voor het innen van verkeersboetes. Het int ook de premie zorgverzekering bij wanbetalers.

Telefoon: per zaak verschillend (ma-vr 8.00 tot 17.00 uur) 

Ga naar de website

Digidingen-desk

Informatiepunt voor jongeren tussen de 14 en 21 jaar. Bij het Digidingen-desk vind je informatie, stappenplannen, video's en tips over hoe je digitale zaken bij verschillende overheidsorganisaties kunt regelen. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een DigiD, zorgtoeslag of studiefinanciering.

E-mail: via het contactformulier

Ga naar de website

DUO

Informatie voor studenten, inburgeraars en terugbetalers: studiefinanciering, schoolkosten, lesgeld, studieschuld, innen van lesgelden en studieschulden, organiseren van school-, staats- en inburgeringsexamens, diploma’s, erkennen van diploma’s, beheren van diplomaregister, reizen en OV-kaart. 

Telefoon: 050 599 77 55 (9.00 tot 17.00 uur)
E-mail: afspraak via het contactformulier

Ga naar de website

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. Met het geven van goede voorlichting richt de Huurcommissie zich op het voorkomen van geschillen.

Telefoon: 1400 (8.00 tot 20.00 uur)
E-mail: via het contactformulier

Ga naar de website

LBIO

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen is het informatiepunt over alimentatie. `Het LBIO int partner- en ouderalimentatie nadat er een uitspraak is van de rechter en de alimentatie niet of te weinig wordt betaald. Via de website kan men de inning aanvragen. 

Telefoon: 010 289 4747 (9.00 tot 19.00 uur)
E-mail: via het contactformulier 

Ga naar de website

Logius

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

 • DigiD
 • MijnOverheid
 • Digitale post van de overheid (Berichtenbox)

DigiD Helpdesk
E-mail: via het contactformulier

MijnOverheid Helpdesk
E-mail: via het contactformulier

Ga naar de website

Raad voor Rechtsbijstand

Voert 3 wetten uit:

 • Wet op de rechtsbijstand: RvR regelt een eventuele bijdrage voor een advocaat of mediator en houdt een register bij van advcaten.
 • Wet schuldsanering: RvR regelt betalingen voor mensen in deze regeling.
 • Wet beëdigde tolken en vertalers: RvR houdt een register bij van erkende tolken.
   

Telefoon: 088 787 10 00 (9:00 tot 17.00 uur)

Rechtwijzer.nl

Ga naar de website

RDW

 • Geeft documenten af zoals kentekenbewijzen en rijbewijzen
 • Houdt toezicht op de staat van voertuigen (APK)
 • Registreert voer- en vaartuigen en hun eigenaren

Telefoon: 088 008 74 47 (8.00 tot 17.00 uur)
E-mail: via het contactformulier

Ga naar de website

Rijksoverheid en Regelhulp

Deze websites van de Rijksoverheid zijn een goed startpunt om meer over een bepaald onderwerp of regeling te leren. 

Rijksoverheid.nl is de website met uitleg en nieuws over wet- en regelgeving van alle ministeries. 

Regelhulp.nl is een wegwijzer voor regelingen rond zorg en ondersteuning.

SVB

De Sociale Verzekeringsbank beheert sociale verzekeringen, keert uit waar men recht op heeft, informeert over mogelijke veranderingen en controleert of betalingen rechtmatig zijn. Sociale erzekeringen zijn bijvoorbeeld kinderbijslag, het AOW-pensioen en persoonsgebonden budget (PGB). 

Contact: per zaak verschillend

Ga naar de website

Uitvoeringsorganisaties België

Een overzicht van de uitvoeringsorganisaties in België.

Ga naar het overzicht

UWV

 • Diverse typen uitkeringen rondom werkloosheid, ook als gevolg van ziekte en zwangerschap. Ook voor mensen die vanwege ziekte of beperking, gedeeltelijk of alleen met hulp of aanpassing kunnen werken (Participatiewet). 
 • Voor vragen over ontslag en vrijwilligerswerk in combinatie met een uitkering via UWV.

Telefoon: 088 898 92 94 (ma-vr 8.00 tot 17.00 uur)

Contact: via MijnUWV of Werkmap
Post: per zaak verschillend

Ww- of bijstandsuitkering aanvragen en inschrijven als werkzoekende loopt via werk.nl.

Ga naar de website

Ook handig...

Donorregistratie

Donorregistratie

Beslis of je orgaandonor wil worden en registreer je keuze.