Overzicht van de uitvoeringsorganisaties in België

Agentschap Integratie & Inburgering

Voor informatie en aanvraag van de zorgpremie en/of een zorgbudget. Zowel voor mensen met een handicap als andere zorgbehoevenden zoals 65+ enz. Verder kan je via deze website ook een mobiliteitshulpmiddel aanvragen.

Naar de website

Autoveiligheid

Alle informatie over de autokeuring (keuringsstation, afspraak maken, tarieven enz.) en het rijbewijs (examencentra, afspraak, tarieven enz.)

Naar de website

Belastingdienst

Belastingaangifte, woning, gezin, belastingvoordelen enz.


Rechtstreeks naar belastingaangifte: www.taxonweb.be
Rechtstreeks naar mijn financieel dossier: myminfin.be

DAVO (Dienst voor alimentatievorderingen)

Onderhoudsgeld opeisen, voorschotten krijgen, wetgeving enz.

financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/onderhoudsgeld/davo
of via Myminfin.be en dan 'Gezin'.

Naar de website

Eerste hulp bij schulden

Indien je schulden hebt en je niet direct bij het OCMW durft aankloppen dan kan je via deze website meer informatie vinden. Schulden i.v.m. het huren, elektriciteit, dokterskosten, GSM enz. en ook informatie over budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, gerechtelijke invordering.

Naar de website

Federale overheidsdienst Justitie

Heb je een verkeersboete te betalen dan kan je via deze website de boete online afhandelen: betwisten, betalen, enz.

Bezoek de website

Federale pensioendienst

Berekening pensioenbedrag, bijverdienen tijdens pensioen, vakantiegeld, huwen/samenwonen/scheiden/overlijden, etc. Verder vind je hier informatie over de IGO (Inkomensgarantie voor ouderen), waarbij kan nagegaan worden of je er recht op hebt, hoeveel je krijgt, hoe je het opvraagt en meer.

FOD Mobiliteit en Vervoer

Buiten de website van autoveiligheid heb je ook de website van de overheid over mobiliteit. Hier vind je alle informatie over mobiliteit (wegverkeer, luchtvaart, scheepvaart enz). Informatie over de rijbewijzen, inschrijving van voertuigen, wetgeving, vervoer naar buitenland enz.

Naar de website

Groeipakket

Het groeipakket is het geheel van gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet op maat van elk kind in elk gezin. Wat zit er in het Groeipakket van je kind(eren)? Bij welke uitbetaler ben je aangesloten? Die informatie vind je op:

Mijn Burgerprofiel:

Huurdersplatform

Alle informatie voor huurders met ook een deelsite van de huurdersbond en Vivas.

Naar de website

Inkomstentarief kinderopvang

Betaal je voor kinderopvang een inkomenstarief (prijs op basis van je inkomen), dan moet je een attest inkomenstarief aanvragen. Je vraagt dit attest aan via mijn.kindengezin.be.

Naar de website

Juridisch advies

Binnen België heb je verschillende mogelijkheden om aan juridisch advies te geraken. Van de mogelijkheden is CJB ( Commissies voor Juridische Bijstand) waar je terecht kan voor bijstand. Maar je hebt bij ons ook een eerstehulpslijn (Gratis Advocaten Advies) dat geregeld wordt door de justitiehuizen, gemeentes, OCMW’s. Dit is een eerste, gratis advies waar je recht op hebt.

De gemeente Baarle-Hertog is aangesloten bij een intergemeentelijke juridische dienst. Inwoners kunnen gratis advies vragen bij een juriste.

Mijn gezondheid

Ook wel Personal Health Viewer genoemd. Hierop vind je al je persoonlijke gegevens over uw gezondheid: bloedonderzoeken, labo-onderzoeken, andere testen, enz.

Naar de website

Onafhankelijk leven

Voor mensen met een handicap die willen weten hoe ze zelfstandig kunnen blijven leven, waar ze recht op hebben (PAB, PVB) enz.

Naar de website

Onderwijs Vlaanderen

Informatie voor ouders, leerlingen, studenten, cursisten en personeel over het onderwijs. Wat kan ik studeren? Hoe zit het met examens? enz.

Naar de website

Sociale zekerheid

Een algemene site waar alles wat te maken heeft met de sociale zekerheid op staat. Niet enkel over gezondheid maar ook over financiële hulp bij het OCMW, tijdskrediet, pensioen, handicap, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, enz.

Naar de website

Studietoelagen

Aanvraag studietoelagen hoger onderwijs. De rest gaat tegenwoordig vanzelf.

Naar de website

Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Bekijk de website van het VAPH om te kijken op welke persoonlijke budgetten je recht hebt, in de gaten te houden enz.

Website van de overheid:
handicap.belgium.be

Naar de website