Sociaal-maatschappelijke en culturele hart
Theek 5 beoogt met de nieuwe bieb een moderne, aangename plek voor kennis en informatie én voor ontwikkeling en ontmoeting te bieden. Een plek ook, waar alle inwoners van Rijen zich welkom voelen. Dit sluit aan bij de doelstelling van Cultureel Centrum de Boodschap om samen met partners het sociaal-maatschappelijke en culturele hart van Rijen te zijn.

Ambitieuze verbouwing binnen budget
Er werd duidelijk dat goed is nagedacht over de kosten van het project en door CCGR is gezocht naar externe fondsen en creatieve oplossingen om het ambitieuze verbouwingsplan mogelijk te maken. Zo werd al eerder bekend gemaakt dat het personeel van CC de Boodschap is ingezet voor de eerste sloopwerkzaamheden.
Bovendien kan het Rijense Bouwbedrijf Vermeulen, verantwoordelijk voor de verbouwing, dit in 2 in plaats van 5 fases gaan doen. In fase 1 wordt de voorkant van CC de Boodschap verbouwd en in fase 2 de achterkant, waar de huidige bibliotheek is gehuisvest. Tussen deze fases in verhuist Theek 5 naar voren, waardoor de sluiting van de bibliotheek zo kort mogelijk duurt.

Rijens DNA
De bedoeling is dat het Rijense DNA goed zichtbaar wordt in de bibliotheek, maar ook de ruimte achter de nieuwe bieb zal worden ingericht met oog voor de Rijense geschiedenis. “We willen dat mensen die hier komen, weten wat het Rijens verleden inhoudt. Hoe? Dat blijft voor de inwoners nog even een verrassing”, aldus Ingrid Langen en Paul Adels.

De verwachting is dat de opening van de vernieuwde bibliotheek in september plaatsvindt en Rijen in het nieuwe seizoen beschikt over een modern en fris cultureel centrum.