Vacature Lid Raad van Toezicht

Wil jij je inzetten om samen met onze bibliotheekorganisatie de lokale samenleving mooier en beter te maken? Word dan lid van onze Raad van Toezicht! We zoeken hiervoor twee enthousiaste nieuwe leden.

Vacature Lid Raad van Toezicht

Wil jij je inzetten voor een organisatie die zich elke dag weer inzet om de lokale samenleving mooier en beter te maken? Ben je positief-kritisch ingesteld en wil je als teamspeler jouw bijdrage leveren aan het toezicht houden op een goed draaiende bibliotheekorganisatie met 80 zeer betrokken medewerkers en ruim 350 vrijwilligers? Dan zijn wij op zoek naar jou!


Wij zoeken…

2 leden voor 

de Raad van Toezicht

met kennis en ervaring op het gebied van
(1) onderwijs of sociaal domein en (2) organisatiekunde


Wij zoeken iemand die…

  • zich verbonden voelt met de doelstelling van de openbare bibliotheek;
  • zich vanuit het hart in zet op (cultureel) divers en inclusief denken en handelen;
  • positief kritisch en nieuwsgierig is;
  • vraagstukken op een strategisch niveau kan beschouwen;
  • zich op hoofdlijnen een oordeel vormt, in samenspraak met de andere toezichthouders;
  • het juiste evenwicht bewaakt tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • ervaring en netwerk heeft binnen de gebieden onderwijs, sociaal domein en/of organisatiekunde.


Raad van toezicht

Theek 5 is een stichting die werkt volgens het raad van toezicht-model. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directeur-bestuurder. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en staat de directeur-bestuurder met advies terzijde. De raad werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur 2019. De raad komt circa zes keer per jaar bijeen. Daarnaast is er jaarlijks een dagexcursie. De raad van toezicht kenmerkt zich door een open, informele en mensgerichte cultuur. Tegelijkertijd is de raad positief-kritisch in zijn toezichthoudende rol en verantwoordelijkheid. De leden van de raad zijn betrokken bij en in contact met de organisatie.

Het betreft een onbezoldigde functie. De leden van de raad ontvangen een vrijwilligersvergoeding, een bibliotheekabonnement en een abonnement op het Bibliotheekblad.

De raad van toezicht kent zeven leden. In verband met het vertrek van twee leden zijn deze twee vacatures ontstaan. Gezien de huidige samenstelling van de raad zoeken wij één lid met kennis van en ervaring met onderwijs en/of het sociaal domein en één lid met kennis van en ervaring met organisatiekunde. Leden van de raad van toezicht zijn woonachtig in het verzorgingsgebied van Theek 5. Benoeming tot lid van de raad van toezicht vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming. Gezien de aard van de functie is Nederlands spreken, lezen en schrijven een vereiste.

Over Theek 5 

Bibliotheek Theek 5 verzorgt het openbare bibliotheekwerk vanuit 11 vestigingen in de gemeenten Oosterhout, Gilze en Rijen, Baarle-Nassau/Baarle-Hertog, Dongen, Drimmelen en Geertruidenberg. Het verzorgingsgebied telt ruim 170.000 inwoners. Theek 5 is een innovatieve organisatie die de ontwikkeling naar een maatschappelijk-educatieve bibliotheek voortvarend heeft ingezet.

Wij zijn een laagdrempelige, veilige plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar zij informatie, kennis en verhalen delen en creëren en waar zij werken aan de ontwikkeling van hun vaardigheden op het gebied van lezen, taal en digitaal. Wij werken samen met allerlei lokale en gemeentelijke partners. Natuurlijk vanuit onze vestigingen, maar ook op andere plekken, dichtbij de inwoners, zoals op scholen en in wijkcentra.

Divers en inclusief

Theek 5 staat voor een diverse en inclusieve werkomgeving. Wij hechten er veel waarde aan dat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht afkomst, beperking, leeftijd, gender, identiteit en/of expressie. Theek 5 waardeert verschillende zienswijzen binnen de organisatie en geeft iedereen die verbonden is aan de organisatie de ruimte om waarde toe te voegen. Theek 5 onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie in de culturele sector. Ook in de raad van toezicht streven we diversiteit na. Kandidaten die qua netwerk, ideeën of achtergrond een verrijkende aanvulling zijn, worden van harte uitgenodigd te solliciteren. Dit vinden wij belangrijker dan (veel) bestuurlijke of toezichthoudende ervaring.

Kom jij ons team versterken?

Heb je belangstelling? Dan ontvangen wij graag vóór 23 september 2023 je brief met motivatie. Dit kan per e-mail naar solliciteren@theek5.nl.
Meer informatie over Theek 5 (o.a. beleidsplan, jaarverslag en huidige samenstelling raad van toezicht) vind je op onze website. Voor vragen of aanvullende informatie kun je contact opnemen met de heer Jack van Beek, voorzitter van de raad van toezicht, tel. 06-29405687, of met de heer Paul Adels, directeur-bestuurder Theek 5, tel. 06-40360548.


Op deze vacature is ons privacyregelement voor sollicitanten van toepassing.

Solliciteer op deze vacature