Theek 5 opnieuw gecertificeerd

Supertrots! We zijn weer officieel gecertificeerd door het CBCT (de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal). Deze onafhankelijke organisatie bezoekt iedere 4 jaar elke openbare bibliotheek voor een audit. Ook deze keer zijn we weer gecertificeerd voor de komende vier jaar. 

Theek 5 opnieuw gecertificeerd

Gemeenschapsbibliotheek is toekomstbestendig en heeft haar kwaliteit op orde

Bibliotheek Theek 5, met 11 bibliotheekvestigingen in 7 gemeenten, is wederom officieel gecertificeerd door CBCT (Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal). Deze onafhankelijke instantie toetst de kwaliteit en toekomstbestendigheid van bibliotheekorganisaties. In december 2023 vond de audit plaats.

Erkenning voor het bibliotheekwerk

Theek 5 is opnieuw gecertificeerd voor vier jaar. Het oordeel van de auditscommissie luidde onder andere dat de bibliotheek toekomstbestendig is en haar kwaliteit goed op orde heeft. Op het onderdeel ‘mensen’ scoort onze bibliotheek zelfs het maximale aantal punten.

Paul Adels, directeur-bestuurder Theek 5: ”Met dit certificaat krijgen we opnieuw de bevestiging dat bij onze bibliotheken de functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en voldoen aan de kwaliteitsnormen.  Een prachtige erkenning voor de inzet van onze bevlogen medewerkers, enthousiaste vrijwilligers, samenwerkingspartners en natuurlijk de bezoekers van onze bibliotheken. Een enorm compliment! Dit is waar we samen elke dag aan bouwen, dit is ons gezamenlijke succes!”

Certificering CBCT

De onafhankelijke organisatie CBCT bezoekt iedere 4 jaar elke openbare bibliotheekorganisatie voor een audit. Zij voeren gesprekken met medewerkers, klanten en stakeholders en onderzoeken alle functies en diensten die de bibliotheek vervult. Er wordt vooral onderzocht of dit op een juiste manier wordt uitgevoerd en aan de kwaliteitseisen voldoet. Een certificering geldt vervolgens voor een periode van vier jaar, waarna er opnieuw een audit plaatsvindt.