Support de bieb!

De subsidies voor kunst en cultuur - dus ook voor de bibliotheek - lopen helaas terug. Toch vinden wij dat kinderen gratis lid moeten kunnen zijn van de bibliotheek. De bibliotheek is een schatkamer voor kinderen, en draagt bij aan leesplezier en leesontwikkeling, ook via scholen en kinderdagverblijven.

Om dit te kunnen blijven realiseren hebben we jouw hulp nodig... 

Support de bieb!

Taal en lezen liggen aan de basis van talent

Wetenschappelijk onderzoek laat het volgende zien:

  • Kinderen die veel lezen scoren hoger op de Cito-toetsen taal, wiskunde en studievaardigheden. (Kortlever & Lemmens, 2011).
  • Kinderen die veel lezen zijn beter in begrijpend lezen, spelling, grammatica en schrijven (Bus & Mol, 2011, Krashen, 2003).
  • Kinderen die veel lezen, kennen meer woorden. Wie iedere dag een kwartier in een boek leest, kan 1.000 nieuwe woorden per jaar leren (Bus & Mol, 2011; Nagy e.a., 1987). Dat is evenveel als het aantal woorden dat kinderen leren door woordenschatinstructie op school.
  • Kinderen van ouders die zelf lezen en die met hun kind praten over boeken komen verder in het onderwijs (Notten, 2011).

Hoe support ik Theek 5?

Je kunt supporter worden van Theek 5 door lid te worden van de bibliotheek en door een kinderboek te doneren. Met een donatie van 12 euro per jaar (1 euro per maand), kunnen wij een kinderboek aanschaffen voor onze collectie.

Ja, ik support de bieb!