Over de Media Ukkie Dagen

De Media Ukkie Dagen is een jaarlijks terugkerende publiekscampagne en een initiatief van Netwerk Mediawijsheid. Bij het netwerk zijn meer dan 1000 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen aangesloten, allen actief op het gebied van mediawijsheid. Denk aan ict-bedrijven, bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaalontwikkelaars, uitgeverijen, onderzoeksinstituten, mediaproducenten en -platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties. Veel netwerkpartners werken vanuit hun eigen expertise mee aan de Media Ukkie Dagen. Bijvoorbeeld als mediapartner, ambassadeur of door het geven van (inhoudelijk) advies.

De Media Ukkie Dagen staan altijd bol van activiteiten door het hele land en online. Zowel Netwerk Mediawijsheid als de bibliotheken en onze netwerkpartners organiseren workshops, webinars, trainingen en nog veel meer om aandacht te vragen voor het belang van mediaopvoeding.

Meer informatie over de Media Ukkie Dagen
Over de Media Ukkie Dagen