Cursus Voor jou en je kind!

De cursus Voor jou en je kind! zorgt ervoor dat ouderbetrokkenheid wordt vergroot. Ouders leren over de (taal)ontwikkeling van hun kind, over activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Door Voor jou en je kind! worden ouders indirect zelf ook (taal)vaardiger. Zij kunnen hun kind daardoor beter helpen. Zo hebben zowel ouder als kind profijt van deze lessen.

Cursus Voor jou en je kind!

Kinderen in taalarme gezinnen lopen een groter risico om op te groeien tot laaggeletterde volwassene. Ouders hebben een belangrijke rol in de taalontwikkeling van hun kind. Zij zijn zich daar niet altijd van bewust. De cursus Voor jou en je kind! biedt ouders daarom een steun in de rug bij het stimuleren van de taal- en schoolontwikkeling van hun kind en het onderhouden van contact met de school of opvang. Tijdens de cursus oefenen ouders onder andere gesprekken met een leerkracht en leren ze hoe ze interactief kunnen voorlezen. Hierdoor worden ouders zelf ook (taal)vaardiger.   

Wat is Voor jou en je kind? 

Voor jou en je kind! is een cursus voor ouders van peuters, kleuters en kinderen op de basisschool. Tijdens de cursus leer je als ouders de taalvaardigheid van jouw kind te stimuleren, bijvoorbeeld door te oefenen met taalspelletjes of het stellen van vragen. De cursus duurt minimaal acht bijeenkomsten. Het materiaal kan flexibel worden ingezet, zodat het aansluit op de thema’s die op school of bij de aanbieder van voor- en vroegschoolse educatie worden behandeld. Het materiaal bestaat uit tien themaboekjes voor ouders van kinderen van 2 tot 5 jaar met titels als Dieren, Feest en Knutselen en tien themaboekjes voor ouders van kinderen van 6 tot 12 jaar met titels als Meehelpen, Schoolvakken of Na de bassischool. 

Neem contact op

Neem voor meer informatie contact op met Lonneke van Eeten (Taalhuiscoördinator): (085) 744 10 52 of via e-mail.