Extra impuls taalonderwijs door samenwerking Theek 5 en Curio effent

Curio effent, onderwijsinstelling in Oosterhout voor voortgezet onderwijs, breidt zijn samenwerking met bibliotheek Theek 5 uit. We slaan de handen ineen om de taalvaardigheid van leerlingen te versterken. De school en Theek 5 ontvangen samen subsidie vanuit het Masterplan Basisvaardigheden van het ministerie van OCW. Hierdoor kunnen we gedurende twee jaar extra aandacht besteden aan taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden voor jongeren. 
 

Woordenschat vergroten en eigen bibliotheek

Het team van Curio Effent en het team Onderwijs van Theek 5 hebben samen een aanpak afgesproken waar de komende tijd mee gewerkt wordt. Het doel is om de woordenschat van leerlingen te vergroten door ze regelmatig te laten lezen. Alle leerlingen van Curio effent krijgen een eigen bibliotheekpas. Daarnaast richten we in school een bibliotheek in met frisse, eigentijdse collectie. Daarin mogen leerlingen elke les Nederlands 15 minuten lezen om de woordenschat te vergroten.

Steunlessen en extra onderwijsassistenten in de klas

Om de taalvaardigheid te verbeteren, maakt Curio effent al gebruik van steunlessen en extra onderwijs­assistenten in de klas. De school heeft ook de subsidies vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) benut om leerachterstanden aan te pakken en groepsgroottes te verkleinen. Met de stimulerings­subsidie zullen nu ook alle leerlingen die nog geen bibliotheekpas hebben er een ontvangen en wordt een eigen bibliotheek in de school gerealiseerd.

Investeren in taalontwikkeling voortgezet onderwijs

Zowel Curio effent als Theek 5 zijn enthousiast over de uitbreiding van de samenwerking. Martijn Beerens, onderwijsmanager bij Curio effent, benadrukt het belang van investeren in taalontwikkeling in het voortgezet onderwijs. Paul Adels, directeur van Theek 5, ondersteunt dit en is verheugd over de samenwerking om het maatschappelijke vraagstuk van afnemende taalvaardigheid bij jongeren aan te pakken. Samenwerking tussen beide partijen is hierin erg belangrijk en waardevol.

Begin juni 2023 ondertekenden Paul Adels en Martijn Beerens samen de nieuwe samenwerkings­overeenkomst. Een mooie start van een langdurige, succesvolle samenwerking!

2564

(foto: freepik.com)