Doorlopende machtiging contributie

Wilt je ons machtigen voor inning van jouw contributie? Vul dan het onderstaande formulier in.

Incassant
Stichting Theek 5
Torenstaat 8
4901 EJ Oosterhout NL
Incassant ID: NL74ZZZ201130400000

Indien je het niet eens bent met de afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Machtigingsformulier