Opzeggen van je abonnement

Vul onderstaand formulier in om jouw abonnement of donateurschap op te zeggen. Meer informatie met betrekking tot het beëindigen van jouw abonnement vind je in onze algemene voorwaarden lidmaatschap.

Opzegformulier