Wil jij je ontwikkelen tot cultuurspecialist? En vanuit je eigen teamvisie en ambitie, cultuureducatie een vaste plek geven in het onderwijs? Dan is de ICC-cursus Brabant een goede basis!

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs die interne coördinator cultuureducatie willen worden op hun school. KunstLoc Brabant organiseert deze cursus in Noord-Brabant samen met regionale intermediairs.


Inhoud 

Het leren werken met de competenties cultuureducatie en de drie domeinen (in huis, met de culturele wereld, uit de grote wereld) zijn belangrijke onderdelen van de Brabantse cursus. De toekomstgerichte ambitie van de school is hierin leidend. Leerkrachten worden uitgedaagd om procesgericht te gaan werken. Zie in dit document een beknopte uitleg over de drie modules waaruit de cursus is opgebouwd.

Lerarenregister 

De ICC-cursus Brabant is een professionaliseringsactiviteit voor 50 registeruren. De ICC-cursus Brabant leidt op tot een landelijk erkend certificaat.


Kosten

Scholen Oosterhout: € 125,00
Scholen Geertruidenberg: gratis
De studielast is voor rekening van de basisschool / ICC-er.


Aanmelden & informatie 

Meer inhoudelijke info en aanmelden via Mirte Oostrom: m.oostrom@theek5.nl