Cultuureducatie Oosterhout

Cultuureducatie Oosterhout

Agenda 2022-2023
ICC-ers Oosterhout

 • Di 4 okt 2022 I 15.30-17.00u | ICC-bijeenkomst  
 • Ma 13 feb 2023 I 15.30-17.00u | ICC-bijeenkomst  
 • Wo 22 mrt 2023 I hele dag | Regionale studiedag HouVast
 • Di 11 apr 2023 | 15.30-17.00u | ICC-bijeenkomst  
 • Do 8 jun 2023 | 15.30-17.00u | ICC-bijeenkomst  
   

Voor deze overleggen en studiedagen ontvangt de ICC-er een uitnodiging per mail met meer informatie over inhoud en locatie.

Bovenschools menu Oosterhout

Het Bovenschools menu is een door h19 samengesteld professioneel kunstaanbod voor basisscholen. Met het bovenschools menu komen de leerlingen door middel van voorstellingen en projecten in aanraking met hoogwaardige professionele kunsten vanuit verschillende disciplines.

Het Bovenschools menu

Cultuureducatie met Kwaliteit

Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Dat is waar het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) zich voor inzet. Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. 

De Rijksoverheid stimuleert, samen met provincie en gemeente, sinds 2013 het cultuuronderwijs op de scholen middels het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het doel van het programma is dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Om dit te bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CmK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden.

Alle scholen kunnen deelnemen aan CmK waardoor ook hun leerlingen kunnen profiteren van goed cultuuronderwijs. Een deelnemende school gaat onder begeleiding van de intermediair aan de slag om cultuureducatie een vaste plek binnen hun onderwijs te geven.
 

Deelnemende scholen

Basisscholen 

 • Brede dorpsschool De Achthoek 
 • OBS De Duizendpoot 
 • KBS Marcoen 
 • Montessorischool Oosterhout  
 • PCPO Menorah 
 • IKC De Ontdekking 
 • KBS Paulo Freire
 • OBS De Pionier
 • OBS Rubenshof
 • Brede dorpsschool Sint Jan 
 • KBS De Torenschouw 
 • KBS De Touwbaan 
 • SBO De Wissel

Voortgezet onderwijsscholen 

 • Curio effent 
 • Mgr. Frencken College
   

Interesse in deelname? 

Neem contact op met intermediair Mirte Oostrom.

Magazine Cultuuronderwijs

De intermediairs van de gemeenten Altena, Geertruidenberg, Heusden, Loon op Zand, Oosterhout en Waalwijk hebben samen een magazine over zes jaar Cultuureducatie met Kwaliteit gemaakt. In het magazine zijn verhalen van scholen gebundeld en wordt een inkijkje gegeven in hun aanpak, activiteiten en ervaringen.

Lees het magazine