Cultuureducatie Drimmelen

Cultuureducatie Drimmelen

Agenda 2021-2022
ICC-ers Drimmelen

 • Wo 29 sep 2021 I 15.00-16.30u | ICC-bijeenkomst  
 • Wo 19 jan 2022 I 15.00-16.30u | ICC-bijeenkomst  
 • Wo 18 mei I hele dag | Regionale studiedag HouVast
 • Wo 8 jun 2022 | 15.00-16.30u | ICC-bijeenkomst 

Voor deze overleggen en studiedagen ontvangt de ICC-er een uitnodiging per mail met meer informatie over inhoud en locatie.

Cultuurmenu Drimmelen

Het Cultuurmenu is een door de intermediair samengesteld professioneel kunst- en erfgoedaanbod voor basisscholen. Met het cultuurmenu komen de leerlingen door middel van voorstellingen en projecten in aanraking met hoogwaardige professionele kunsten vanuit verschillende disciplines.
 

 


Programma
Vraag de actuele planning op bij Marlou Vrijsen »
 

 


Evaluatie­formulieren
Evaluatie project/voorstelling Cultuurmenu »
Evaluatie erfgoedproject Cultuurmenu »

Cultuureducatie met Kwaliteit

Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Dat is waar het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) zich voor inzet. Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. 

De Rijksoverheid stimuleert, samen met provincie en gemeente, sinds 2013 het cultuuronderwijs op de scholen middels het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het doel van het programma is dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Om dit te bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CmK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden.

Alle scholen kunnen deelnemen aan CmK waardoor ook hun leerlingen kunnen profiteren van goed cultuuronderwijs. Een deelnemende school gaat onder begeleiding van de intermediair aan de slag om cultuureducatie een vaste plek binnen hun onderwijs te geven.
 

Deelnemende scholen 

 • IBS De Grienden 
 • KBS De Lage Weide 
 • OBS De Windhoek 
 • KBS De Zeggewijzer 
 • KBS Zonzeel
   

Interesse in deelname? 

Neem contact op met intermediair Marlou Vrijsen.

Magazine Cultuuronderwijs

De intermediairs van de gemeenten Altena, Geertruidenberg, Heusden, Loon op Zand, Oosterhout en Waalwijk hebben samen een magazine over zes jaar Cultuureducatie met Kwaliteit gemaakt. In het magazine zijn verhalen van scholen gebundeld en wordt een inkijkje gegeven in hun aanpak, activiteiten en ervaringen.

Lees het magazine